UNCERTAINTY PRINCIPLE

"Uncertainty principle" is a cluster of reflections which explore the phenomenology of general and personal feelings of indeterminacy when it comes to the modern financial economy, as well as the problems of locating, employing and manipulating values. In particular, we delve into the focal concepts and experiences of the financial economy, such as the idea of ​​financial asset, GDP, or globalized online markets. They are de-totemized and stripped of their practical economic function, becoming critical statements, arte povera, cyber video essays, artistic currencies.

-

"Princip neodređenosti" je klaster refleksija koje istražuju fenomenologiju opšteg i ličnog osjećaja neodređenosti kada govorimo o savremenoj finansijskoj ekonomiji, kao i problemima lociranja, upošljavanja i manipulacije vrijednosti. Konkretno, ulazi se u žarišne koncepte i iskustva finansijske ekonomije, kao što su ideja vrijednosnih papira, BDP, ili globalizovana online tržišta. Istima se oduzima izvorna, upotrebna ekonomska funkcija, bivaju de-totemizovani, te postaju kritički iskazi, siromašna umjetnost, cyber video-eseji, ili umjetničke valute.


Together with: Ana Aleksić, Darko Kačamaković, Kristina Lazarević, Petar Nikolić, Nadežda Pavlović

Together with: Ana Aleksić, Darko Kačamaković, Kristina Lazarević, Petar Nikolić, Nadežda Pavlović

Together with: Ana Aleksić, Darko Kačamaković, Kristina Lazarević, Petar Nikolić, Nadežda Pavlović

-
Photo credits: Nada Arnaut, Igor Bošnjak

Creative Commons - 2022
Mladen Bundalo